Bài 1 – Forex là gì

Forex là gì ?

Forex được viết tắt của từ  Foreign Exchange (Thị trường Forex) hay FX. Thị trường Forex là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán các loại tiền tệ của các quốc gia thông qua hệ thống liên ngân hàng với tỷ giá thả nổi.

Thị trường Forex được ví như là thị trường OTC, nghĩa là không có trung tâm giao dịch cụ thể mà nó được kết nối giữa các ngân hàng, nhà môi giới, nhà đầu tư với nhau thông hệ thống máy tính, điện thoại, FAX…