Chiếc cup danh giá nhất thế giới Forex đã về đến Việt Nam

Người Việt Nam đầu tiên chạm tay đến chiếc cup danh giá nhất thế giới này chính là ông Hoàng Ngọc Sơn. một vinh dự rất lớn cho người Việt trên đấu trường thế giới.