Please or Register to create posts and topics.

Phân tích kỹ thuật giá Bitcoin (BTC) ngày 12 tháng 1

Bitcoin (BTC) đã gần đạt đến đường kháng cự của mô hình ngắn hạn. Việc nó bứt phá hay bị từ chối sẽ có khả năng xác định hướng của xu hướng ngắn hạn.

Kênh song song giảm dần

Bitcoin đã giảm bên trong một kênh song song giảm dần kể từ ngày 27 tháng 12. Điều này dẫn đến mức thấp nhất là $ 39.650 vào ngày 10 tháng 1. BTC đã bật tăng trở lại sau khi chạm đến đường hỗ trợ của kênh và tăng cao hơn kể từ đó.

Động thái này đã giúp BTC lấy lại mức thấp nhất ngày 4 tháng 12 (đường màu đỏ), nơi dường như đã bị phá vỡ.

Hiện tại, giá đang rất gần với đường kháng cự của kênh. Một sự đột phá lên trên nó có thể giúp BTC tăng đột biến về phía $ 45.900, mức kháng cự Fib thoái lui 0,5 và vùng kháng cự ngang.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Đột phá tiềm năng

Các chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ khả năng bứt phá vì MACD và RSI đều đang tăng.

MACD được tạo bởi các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn (MA) và gần cắt vào vùng dương. Điều này có nghĩa là đường MA ngắn hạn đang di chuyển nhanh hơn đường MA dài hạn và thường là dấu hiệu của xu hướng tăng.

Chỉ báo RSI đã di chuyển lên trên 30 và gần cắt lên trên 50, đây thường được coi là điểm chuẩn để xác định xu hướng.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Trong khi số lượng sóng dài hạn vẫn chưa được xác định, số lượng ngắn hạn cho thấy BTC đã hoàn thành chuyển động giảm năm sóng (màu đen).

Tuy nhiên, sóng năm tương đối ngắn. Nó không thể chạm tới phạm vi mục tiêu $ 36.100- $ 36.500, được đưa ra bởi tỷ lệ 1: 1 của sóng một và năm (đen) và mức Fib thoái lui bên ngoài 1,61 của sóng bốn (trắng).

Số lượng sóng phụ được hiển thị bằng màu đỏ.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT khung 4 giờ | Nguồn: TradingView

Xem xét kỹ hơn thì thấy rằng sóng phụ năm cũng tương đối nhỏ so với sóng phụ một và ba. Độ dài của sóng phụ này nhỏ hơn độ dài 0,618 của sóng phụ 1. Vì vậy, có thể BTC vẫn đang ở trong làn sóng phụ thứ tư và BTC sẽ giảm thêm một lần giảm nữa về phía mục tiêu được vạch ra ở trên.

Trong trường hợp phong trào kéo dài, tạo cho sóng phụ 1 và 5 tỷ lệ 1: 1,thì BTC có thể đạt mức thấp là $ 36.900. Gần với mục tiêu dài hạn.

Việc BTC bứt phá trên đường kháng cự của kênh hay bị từ chối sẽ có khả năng xác định số lượng sóng nào sẽ xảy ra.

Trong mọi trường hợp, có vẻ như BTC đã rất gần với đáy.

Biểu đồ BTC/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

SN_Nour

Theo Beincrypto