Please or Register to create posts and topics.

Phân tích kỹ thuật giá Bitcoin (BTC) ngày 19 tháng 1

Các chỉ báo Bitcoin (BTC) đang cho thấy một số tín hiệu tăng giá ngắn hạn khi nó giao dịch trên mức hỗ trợ mạnh. Điều này khiến cho việc bứt phá lên trên ngưỡng kháng cự là một kịch bản có thể xảy ra nhất.

Phân kỳ tăng 

Kể từ ngày 8 tháng 1, BTC đã giao dịch trên mức $ 41.500 một chút. Mặc dù trượt xuống mức thấp nhất cục bộ là $ 39.650 vào ngày 10 tháng 1, nhưng nó đã bật lên ngay lập tức và tạo ra một bấc dưới rất dài. Điều này cho thấy áp lực mua ở mức này rất lớn.

Quan trọng hơn, cả RSI và MACD đều tạo ra sự phân kỳ tăng đáng kể (đường màu xanh lá cây). Những phân kỳ này thường xuất hiện trước khi có những chuyển động đi lên đáng kể.

Nếu một động thái đi lên xảy ra, giá có khả năng tăng lên ngưỡng kháng cự quanh $ 50.930. Mục tiêu này vừa là mức kháng cự Fib thoái lui 0,382 vừa là vùng kháng cự ngang.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biến động ngắn hạn

Biểu đồ sáu giờ cho thấy BTC đã bứt phá lên trên một đường kháng cự giảm dần và xác nhận nó là hỗ trợ sau đó (biểu tượng màu xanh lá cây).

Sau một thời gian phục hồi ngắn, BTC đã tạo ra một mức thấp hơn một chút vào ngày 19 tháng 1. Điều này phục vụ cho việc xác nhận vùng $ 41.200 là mức hỗ trợ nhỏ.

BTC cũng đang di chuyển theo một đường kháng cự giảm dần ngắn hạn khác (nét đứt). Một sự đột phá lên trên nó có thể sẽ đưa giá lên $ 45.850. Mục tiêu này là mức kháng cự Fib thoái lui nhỏ 0,5 và vùng kháng cự ngang.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Cuối cùng, biểu đồ hai giờ cho thấy BTC có khả năng giao dịch bên trong một cái nêm giảm dần, được hình thành từ ngày 13 tháng 1. Đây là một mô hình tăng giá, và BTC hiện đang gần kết thúc mô hình này.

Tương tự như khung thời gian hàng ngày, chỉ báo RSI đã tạo ra sự phân kỳ tăng đáng kể, hỗ trợ khả năng bứt phá.

Vì vậy, khi tính đến vùng hỗ trợ mạnh ngay dưới mức giá hiện tại và nhiều phân kỳ tăng giá, thì một sự đột phá cuối cùng có vẻ là kịch bản có khả năng xảy ra nhất.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

SN_Nour

Theo Beincrypto