Please or Register to create posts and topics.

Tại sao không cho tôi xem passview mà chỉ cho xem hình ?

A : Vì bảo mật danh tính của những khách hàng đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi không thể cho anh chị xem passview được. Nếu anh chị là nhà đầu tư chuyên nghiệp thì anh chị sẽ hiểu được đây là tài khoản thật hay tài khoản ảo ! Còn ai đó hay lấy tài khoản cho xem passview, chúng tôi có thể tạo hàng trăm tài khoản như vậy và đưa cho anh chị xem, chúng tôi không muốn làm như vậy. Xem cách làm : https://www.youtube.com/watch?v=JqujHces7FE&t=72s. Những người hay lấy passview câu khách, đó là cách làm của họ - họ sẽ dễ dàng qua mặt những vị khách ngây thơ.