Please or Register to create posts and topics.

Tôi thấy phí thuê dịch vụ robot chứng khoán của các bạn đắt quá !

Không đắt đâu nhé anh chị. Sau khi thầy Sơn giành Á Quân Thế Giới, Worldcupadvisor mời thầy cho sao chép lệnh trên toàn cầu. Mỗi người muốn copy giao dịch của thầy Sơn, phải trả 250 USD/tháng. Giờ thầy Sơn, dùng những thuật toán giao dịch đã giúp dành thầy Sơn đạt giải Á Quân Thế Giới để lập trình nên con Robot tuyệt vời này và áp dụng mức phí dành cho người Việt chỉ có 50 USD/tháng là quá rẻ. Với lại, phí 50 USD/tháng nhưng anh chị được cho giao dịch tài khoản từ 1.000 USD - 10.000 USD. Nếu anh chị mở tài khoàn 3.000 USD và robot mang lại cho anh chị lợi nhuận là 40%/năm - 160%/năm thì phí đó quá rẻ. Anh chị không cần động tay vào bất cứ giao dịch nào - để robot tự kiếm tiền cho anh chị.

Thêm nữa, nếu anh chị đang sử dụng dịch vụ Robot chứng khoán bên em và anh chị giới thiệu bạn bè cũng mua sử dụng thì anh chị sẽ được tặng thêm 15 ngày sử dụng cho gói 3 tháng; bạn bè anh chị cũng được tặng thêm 15 ngày sử dụng dịch vụ robot chứng khoán. Nếu anh chị giới thiệu nhiều người sử dụng robot chứng khoán - xem như anh chị được xài miễn phí rồi đó !

Tham khảo chương trình Affiliate tại https://robotchungkhoan.com/gioi-thieu-ban-be/

Tham khảo thông tin về thầy Sơn : http://thongtindiengia.com/