Please or Register to create posts and topics.

Trading Tour chứng khoán Mỹ

Trading Tour là một chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhà đầu tư cùng được đi du lịch với ông Hoàng Ngọc Sơn và được tư vấn giao dịch trực tiếp chứng khoán Mỹ trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng 5 sao trên những khu du lịch hàng đầu Việt Nam.

Để tham dự được chương trình Trading Tour này, nhà đầu tư cần thoả những điều kiện sau :

Tài khoản giao dịch trên 10.000 USD.

Phí tham gia Trading Tour.

Quyền lợi :

Thời gian của Trading Tour 3 ngày, 3 đêm.

Được đưa tín hiệu giao dịch trực tiếp tại khu du lịch.

Được nghỉ dưỡng tại những resort chuẩn 5 sao.