Giao dịch chứng khoán bằng robot

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, không những giải phóng sức lao động của con người rất nhiều, mà còn giúp con người kiếm tiền trên thị trường tài chính.

Robot có thể giúp con người giao dịch chứng khoán để thu về lợi nhuận cho con người.