Bài 1 – Forex là gì

Forex là gì ? Forex được viết tắt của từ  Foreign Exchange (Thị trường Forex) hay FX. Thị trường Forex là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán các loại tiền tệ của các quốc gia thông qua hệ thống liên ngân hàng… Read More